GDPR

Macpatric värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur Macpatric samlar in och använder personuppgifter. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på gdpr-kontakt@macpatric.com

Vad vi INTE kommer att göra med uppgifterna. Macpatric kommer inte att sälja den insamlade informationen till tredje part.

När du kontaktar oss, t.ex. för att köpa en produkt eller en tjänst av oss accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Macpatric använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Om du är kund till Macpatric AB (”Macpatric”, ”vi”, ”våra”, ”oss”) kan vi i många fall behöva samla in och behandla personuppgifter för att kunna leverera våra tjänster. På den här sidan förklarar vi närmare vad det är för uppgifter vi behöver och varför.

Vi vill att du ska känna dig trygg i din relation till Macpatric, ha koll på dina rättigheter och förstå vilka krav du kan ställa på oss.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster och produkter, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Macpatric ser på det uppdaterade integritetsskyddet på följande vis:

• Vi samlar bara in de personuppgifter vi behöver för att kunna tillhandahålla våra varor och tjänster samt bedriva vår verksamhet.
• Vi skyddar de personuppgifter vi samlat in.
• Vi använder bara de insamlade personuppgifterna för det syfte de samlats in för.
• Vi tar bort de personuppgifter vi inte längre behöver.
• Vi informerar hur och när vi samlar in personuppgifter.
• Vi informerar berörda parter så som registrerade och utpekade myndigheter om en incident skulle uppstå relaterat till vår behandling av personuppgifter.

 

Vad är en personuppgift?

Alla uppgifter som kan identifiera dig som enskild individ, som exempelvis namn, personnummer, bild och telefonnummer. Även användarnamn, ip-adresser, ljudupptagningar och liknande räknas som personuppgifter om de kan kopplas till dig som individ. För dig med enskild firma räknas även företagsuppgifter dit. 

 

När samlar vi in och behandlar personuppgifter och varför?

Uppgifterna som behandlas varierar beroende på vilken tjänst som används och specificeras i de avtal som upprättas mellan dig och Macpatric kring varje enskild tjänst. Något vi till exempel gör när du väljer att handla i Macpatrics webshop eller efterfrågar information från oss.

• När du beställer varor vi inte har i lager behöver vi kontaktuppgifter för att kunna meddela att de kommit.
• När du lämnar in en enhet för service eller underhåll, då vi behöver veta vem som är ägaren för att kunna kontakta efter slutfört uppdrag. Vill du ge ett ombud rätt att hämta ut enheten behöver vi även registrera kontaktuppgifter till ombudet.
• När vi förmedlar en tjänst där vissa personuppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna fullfölja vårt åtagande mot dig som kund.
• När du vill handla mot kreditfaktura, leasing, hyra eller liknande, där uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna ta kreditupplysning, sköta bokföring (svensk bokföringslag), redovisning och förmedla till kreditgivare.
• När det är nödvändigt enligt svensk eller europeisk lag.
• När du själv lämnar ditt samtycke till att vi lagrar dina uppgifter, exempelvis för att skapa ett kundkort där vi samlar dina köp och serviceärenden hos oss, prenumererar på nyhetsbrev och liknande.
• Du besöker vår hemsida och accepterar cookies. Du kontaktar oss med en fråga via e-post eller kontaktformulär på någon av våra webbplatser.

 

När det gäller företag behöver vi i normalfallet bara kontaktuppgifter till ägare och personal med beställningsrätt, men undantag kan förekomma:

• Du överlåter drift och administration av IT hos Macpatric.
• När vi förmedlar eller levererar tjänster där enskilda anställda tilldelas personliga login.
• När vi dokumenterar er IT enligt beställda serviceavtal.
• Du beställer dokumentation av din IT.

 

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Macpatric samlar in personuppgifter på flera olika sätt och vid flera olika tillfällen bland annat när du använder vår hemsida, när du handlar av oss eller när du kontaktar oss.
Uppgifter som vi får från dig
När du skickar in ett formulär eller handlar av oss. 
Personuppgifter
Namn, e-postadress, telefonnummer, i vissa fall personnummer (enskild firma), postnummer, ort
 

Lagringstid 

Vi lagrar dina uppgifter så länge det krävs för att uppfylla ändamålet.

 

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter 

Macpatric är produkt- och tjänsteleverantör. Vi förmedlar även tjänster och lösningar från tredje part. Macpatric är underbiträde när du beställer tjänster från tredje part, där vi samtidigt har administrationsrättigheter. Behandlingen regleras då i tjänsteavtalet mellan dig och tjänsteleverantören, som då ska tillhandahålla information om vilka uppgifter de delar med sig till oss. Detta innebär att dessa leverantörer kan komma att behandla dina personuppgifter. Macpatric eller leverantör av tjänst kan i vissa fall, enligt lag eller dom, vara skyldig att lämna information till myndigheter.

 

I Macpatrics ansvar ligger även att skydda den information du delar med dig genom kryptering, lösenordspolicies och behörighetsnivåer så att endast behörig personal kan komma åt den.

Vi respekterar din rätt till integritet och vi är måna om att följa gällande regler för dataskydd och skydda dina rättigheter. Vi vill se till att du är medveten om vilka typer av information vi samlar in från dig, hur denna information används och hur vi skyddar den.

Denna policy beskriver också dina rättigheter och hur du kan kontakta oss vid frågor om användningen av dina personuppgifter. 

 

Rätt till rättelse och radering

Du har i vissa fall rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit oss. Uppgifterna lämnas ut i ett strukturerat och maskinläsbart format, och du har även rätt att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till viss personuppgiftsbehandling. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att upphöra med den behandling för vilket du lämnat ditt samtycke, och radera de personuppgifter som behandlades enbart med stöd av samtycket.

Du har rätt att invända mot behandling av dina uppgifter för bland annat direktmarknadsföring och i de fall vi behandlar uppgifterna med den rättsliga grunden att vi har ett berättigat intresse. Du har även rätt att begränsa behandlingen, t.ex. om du anser att uppgifterna inte är korrekta.

 

Rätt till tillgång

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har om dig samt hur vi behandlar dessa uppgifter. Du har rätt att få en kopia av den information vi har om dig.

 

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES. Dock kan dem i vissa situationer behandlas utanför EU/EES av en tredje part, till exempel en teknikleverantör eller underleverantör. Vi kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Macpatrics webbhandel använder Shopify som sin plattform. Läs mer om det här

Vid frågor kring behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta Macpatrics dataskyddsombud.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter sker i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning har du även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

 

Kontaktuppgifter dataskyddsombud
Macpatric AB
556843-1299
Karlsviksgatan 19
112 41 Stockholm
E-post: gdpr-kontakt@macpatric.com